Fit&Sund Fysioterapi
Risskov / Egå

Velkommen hos Fit&Sund Fysioterapi Risskov

I Fit&Sund Fysioterapi Risskov er vi et team af fysioterapeuter med specialviden indenfor alle fysioterapiens anerkendte specialer i forhold til at diagnosticere og behandle kropslige problematikker.
Vores team af fysioterapeuter med specialviden sørger altid for, at du er garanteret en optimal håndtering – uanset hvad du måtte komme med, eller hvilken fysioterapeut, du har kontakt til. Vi arbejder som fysioterapeuter i Fit&Sund Risskov sammen som et team. Det betyder for dig, at du både har din fysioterapeuts viden samt hele teamets viden til rådighed i ”dit gode forløb” hos os.

”Det gode forløb” betyder for os, at vi indledningsvist har fokus på at udrede, hvad dit smerte eller funktionsproblem er, eks diskusprolaps, meniskskade, bækkenproblem, slidgigt… Dernæst planlægger vi sammen med dig, hvordan vi løser problemet. Planen skal være realistisk for dig og kan løbende inddrage færre eller flere af klinikkens tilbud. Det kan være, vi starter med smertebehandling på briksen for senere at bevæge os ind på styrketræning eller eks. ryghold. Nogle gange vil det også være relevant at få såler til skoene eller have nogle konsultationer hos vores diætist eks. ved slidgigt i knæene.

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder sammen med de privat praktiserende læger, speciallægerne og hospitalerne. Vi hjælper dig i kommunikationen med vores samarbejdspartnere, således at den indsigt, vi sammen opbygger, følger med dig, såfremt du skal ses andre steder i sundhedssystemet. 

Autoriseret McKenzie-klinik
Fit&Sund Fysioterapi Risskov er en del at et internationalt netværk af autoriserede McKenzie-klinikker. Det betyder, at din fysioterapeut benytter sig af McKenzie-metoden. Metoden er en internationalt anerkendt fremgangsmåde, som benyttes af fysioterapeuter verden over. En række forskningsresultater peger på, at McKenzie-metoden, er en yderst effektiv måde, hvorpå vi fysioterapeuter, målrettet kan vurdere dine problematikker, og udpege en relevant, løsningsorienteret indsats i behandlingen heraf. På klinikken har vi det højeste kompetenceniveau inden for brugen af McKenzie-metoden.

Fit&Sund Fysioterapi Risskov

  • Tilgængelighed. Vi kan altid tilbyde akut-tider uden krav om lægehenvisning.

  • Høj faglig standard.

  • Tværfagligt samarbejde.

  • Gode faciliteter med masser af plads til behandling og genoptræning

  • Tæt samarbejde med virksomheder, der ønsker en mini-klink på arbejdspladsen eller en tæt samarbejdspartner, som kan være med til at forebygge eller behandle skader hos medarbejderne.

Læs mere

Behandlinger

Hos Fit&Sund Fysioterapi handler alting om at hjælpe dig så optimalt som muligt. Uanset om vi behandler, genoptræner eller kører holdtræning, er du altid i centrum hos os. Derfor lægger vi vægt på at inddrage dig aktivt i den proces, der skal bidrage til at løse dit problem eller fjerne dine smerter. Udover grundig undersøgelse og professionel behandling så er du også garanteret kyndig rådgivning og vejledning i forhold til dine personlige mål. Du kan herunder finde det problem du plages af, og hvordan vi håndtere det

 

Jeg vil gerne have hjælp til:

Book tid

Du kan booke forskellige typer af konsultationer hos os alt efter dit behov. Fra konsultation i klinikken, hvor vi har alle vores behandlingsmuligheder til rådighed, til hjemmebehandling eller videokonsultation, hvis det ikke er muligt for dig at møde op i klinikken. Når du booker en akut privatkonsultation, ser vi dig indenfor 24 - 48 timer på hverdage. 

Du har altid mulighed for helt gratis at få en indledende samtale med en fysioterapeut, hvor vi vurderer, om vi kan hjælpe dig. Læs mere herunder om vores 10 min. gratis konsultation.

Vores team

Du kan her læse om vores team. Om den enkelte fysioterapeuts fokus områder, om vores andre behandlere og vores eksperter samt vores administration. Uanset hvilken behandler du bliver tilknyttet arbejder vi sammen som et team. Du kan derfor blive anbefalet i dit forløb også at se en anden fra vores team end den behandler du indledningsvist valgte. Dermed sikrer vi dig den bedste kvalitet i dit ”gode forløb” hos os.

Træning

I Fit&Sund kan vi tilbyde dig optimale rammer for din genoptræning og træning. Du vil sammen med din fysioterapeut planlægge dit trænings- og genoptræningsforløb. 

Herunder kan du læse om de forskellige former for træning, der kan komme på tale i forbindelse med rygsmerter, diskusprolaps, knæskader, hofteoperation, idrætsskader, neurologisk sygdom og alle de andre typer af skader, vi hjælper med.

Fald i sygefraværet

Vi har haft et fald i sygefraværet i samme periode Fit&Sund har været tilknyttet.

"Derfor giver vi de varmeste anbefalinger herfra herfra".

R82

Nærliggende og trygt....

Vi har interesse i, at vores medarbejdere har de bedste redskaber til, at forbedre og bevare deres sundhed og som vores konklusion på virksomhedens APV, ønskede vi at forbedre vores ansattes ergonomiske forhold.

Vi har løbende samarbejdet med Fit&Sund omkring behandling og aktiv sund virksomhedsdag.
"Det var derfor nærliggende og trygt, at vælge dem som samarbejdspartner til ergonomi opgaven også".

Helm Skandinavien A/S

Forventningerne blev indfriet

Vores forventninger var høje inden og trods det, blev vores forventninger indfriet mere end 100%.

RevisorHuset
Har du spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe dig godt videre