Bag om Fit&Sund fysioterapi

Grundlæggelsen af Fit&Sund fysioterapi er kulminationen på flere års visioner og drømme, hvis omdrejningspunkt er fremtidens danske sundhedssektor. Og det er symbiosen, som opstod, da en ambitiøs gruppe af iværksættere, ildsjæle og fagnørder fra fysioterapiog træningssektoren mødtes i London i eftersommeren 2015 og fandt sammen om fælles værdier og målsætninger.

Gruppens fællesforståelse var og er, at den danske sundhedssektor er under kraftig forandring, at denne forandrings primære mål bør være bedst mulig kvalitet til prisen og størst mulig fleksibilitet for både skatteyder og sundhedsforbruger.

Vision

" At blive den førende alliance på fremtidens sundhedsmarked"


”DET GODE FORLØB”

I Fit&Sund fysioterapi arbejder vi ud fra en målsætning om, at enhver, der henvender sig (i vores hus/klinik), skal opleve og mærke tiltag, der tager udgangspunkt i deres behov, og som er målrettet mod at finde løsninger for kundens udfordringer og behov. Faglig skarphed og god service er fundamentet i dette samarbejde mellemkunden/patienten og Fit&Sund fysioterapi-klinikken. Samspillet mellem behov, løsninger, faglighed og service er hjørnestenen i det, vi kalder ”det gode forløb”. I Fit&Sund fysioterapi ser vi det som en naturlig opgave - hverdag og i alle møder med vores kunder/patienter – at stræbe efter at folde ”det gode forløb” ud. Vores brand benævnes Fit&Sund fysioterapi - vi er Fit&Sund fysioterapie.

Ønsker du at vide mere?

Ønsker du at vide mere om Fit&Sund Fysioterapi er du velkommen til at kontakte tovholder og fysioterapeut Lene Skytte - lene@fysioegaa.dk

 

bubble